Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-11-07

Solceller – en lönsam investering!

Hustak med solceller

I dag är det enkelt och lönsamt att installera solceller. Både teknik och regler har utvecklats, vilket gör att riskerna är små och procedurerna enkla. Solceller har rasat kraftigt i pris och är en långsiktigt god investering för villaägare, bostadsrättsföreningar och företag. Även för dem som inte har ett tak i perfekt söderläge. Varmt välkommen till en kostnadsfri information i Stenstorp, Floby och Kinnarp!

Intresset för solceller har ökat kraftigt och det finns ett stort behov av opartisk information.

Falköpings kommun vill öka kunskapen om solel och jag ger därför en fördjupad rådgivning till villaägare, bostadsrätts­föreningar, organisationer och företag om hur de bäst kan gå till väga för att installera egna anläggningar för solel, berättar Chris Hellström, energi- och klimatrådgivare i kommunen. Satsningen på solel ingår i Energimyndighetens nationella projekt och ska pågå till hösten 2019.

Tid och plats
Onsdag 14 november kl. 18.30–20Stenstorp | Församlingshemmet
Tisdag 27 november kl. 18.30–20Floby | Kommunhuset (fritidslokalen)
Torsdag 6 december kl. 18.30–20Kinnarp | Lokal Frökind


Extra fokus på produktion av solel

Falköpings kommun sätter ett stort fokus på omställning i den egna verksamheten till förnybar energianvändning. Men även på att producera förnybar energi, till exempel vindkraft, biogas och solenergi.

För att skapa ett hållbart samhälle krävs delaktighet och aktivt arbete från olika delar i samhället, säger Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling. Vi ska arbeta aktivt med att stödja och öka möjligheten för privatpersoner, företagare och organisationer att ställa om till klimatsmarta lösningar på olika sätt. Installation av solel är en viktig del för att möta vår gemensamma utmaning att stoppa klimatförändringen och skapa ett hållbart samhälle.


Energimyndighetens energi- och klimatpolitiska mål

Energimyndigheten samordnar för tredje året en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten i energiomställningen och är en del av arbetet att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Under perioden läggs ett extra stort fokus på information runt solelinstallationer. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser, till exempel att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

Personlig rådgivning

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare om du vill diskutera dina egna förutsättningar för att installera solceller.