Publicerad: 2020-04-24

Ska du tvätta bilen i helgen?

Bil som tvättas i biltvätt

Tvätta din bil i en modern biltvätt och allra helst i en miljömärkt tvätt! Tvätta aldrig bilen hemma på gatan eller garageuppfarten. Det miljöfarliga smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen, som går helt orenat rakt ut i vattendragen.

Miljösamverkan östra Skaraborg och VA-avdelningen i Falköping vill uppmana dig som bilägare att ta hänsyn till miljön när du tvättar din bil. I kommunen finns automattvättar eller tvätthallar där du kan tvätta bilen själv. När du tvättar bilen i en biltvätt separeras olja och giftpartiklar som sedan leds till vattenreningsverken. Där renas vattnet innan det släpps ut i naturen igen. Tänk också på att inte avfetta bilen medan du köar till tvätthallen eller automattvätten. Om du måste avfetta bilen, så gör det gärna inne i tvättanläggningen.

Biltvätt på gatan orsakar stor skada i vattenmiljön

I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar varje år, varav 20 miljoner av dem görs på gatan. Smutsvattnet från tvätten innehåller miljöfarliga tungmetaller och gifter som sedan rinner rakt ut i naturen och förorenar vattendrag, sjöar och hav. Gifter som olja, bly, nickel och zink är ämnen som är skadliga för både människor, djur och växtliv.

Ingen biltvätt på nära håll?

Om du inte har tillgång till en tvätthall ellet automattvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på gräsmattan eller en grusplan. Då fastnar skadliga ämnen i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet och markmiljön kan ofta binda eller bryta ner de föroreningar som spolas av från bilen.

Om biltvätt och karta med godkända tvätthallar/Miljösamverkan östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biltvättarhelgen 25-26 april/Svenskt vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvätta bilen på rätt sätt/VA-avdelningen