Publicerad: 2020-06-25

Funderar du på solceller? Sista chansen till solcellsstöd i nuvarande form

Det statliga solcellstödet i sin nuvarande form kommer att tas bort den 7 juli 2020. Om du ska har tänkt skaffa solceller så är det hög tid att söka stödet.

Det kommer sannolikt att finnas solcellsstöd även i framtiden, men då är det först från 2021 och i en annan form. För dig som redan har sökt pengar är slutdatumet för att ha installerat solceller flyttat till den 30 juni 2021.

Det nuvarande stödet täcker 20 procent av den totala kostnaden (installation och material). Du kan också att använda rotavdraget, men det ger schablonmässigt endast cirka 9 procent av kostnaden i stöd.

Exakt hur det nya stödet, som troligtvis träder i kraft 2021, kommer att se ut vet vi inte, men det har varit diskussioner om ett stöd som täcker 15 procent av kostnaden för installation av solceller.

Har du frågor eller funderingar, eller vill ha hjälp med att göra en snabb ansöka om stödet, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.