Naturminnet Vartofta-Åsaka

Bild på Vartofta-Åsaka

Prästebolet, avsattes som Naturminne 1934 och är lokal för bland annat fjädergräs, drakblomma, smalbladig lungört och praktbrunört med flera exklusiva torrängsarter.

Prästebolet som även kallas Stipaåsen sköts med slåtter och efterbete. Spår av grustäkt märks i södra delen av åsen.

Friluftsliv och tillgänglighet

En parkeringsplats finns intill åsen och en stig löper genom området.