Naturreservatet Vistorp Strängegården

Naturreservatet Vistorp Strängegården ligger söder om Kättilstorp. Området utgörs av fuktängar och kärrpartier där det finns en lokal med Kung Karls spira som är mycket sällsynt i södra Sverige.

Detta är en av Skaraborgs rikaste lokaler med Kung Karls spira.

BeslutPDF