Naturreservatet Stipakullen Vartofta-Åsaka

Bild på Vartofta-Åsaka

Stipakullen är lokal för bland annat fjädergräs, drakblomma, smalbladig lungört och praktbrunört med flera exklusiva torrängsarter.

Stipakullen ingår i ett system med grusåsar och stäppartade torrängar som sträcker sig igenom Falköpings, Skövdes och Ulricehamns kommuner. Åsen är en utpräglad Falbygdsås med delvis välutvecklad örtrik torrängsflora med arter som t.ex. brudbröd, bockrot, backklöver, darrgräs, fältvädd, färgmåra, praktbrunört, rödkämpar och vildlin. Stipakullen, som avsattes som naturminne 1934 och naturreservat 2011, är lokal för bland annat fjädergräs, drakblomma, smalbladig lungört och praktbrunört med flera exklusiva torrängsarter. Fjärilsfaunan på grusåsen är rik med arter som kamgräsfjäril och slåttergräsfjäril. Området är till stor del öppet med spridda träd och buskar som oxel, rönn, ask, en och nypon. I den västra delen finns mer igenvuxna partier med träd och enbuskar. De biologiska värdena för Stipakullen, Vartofta-Åsaka består främst av den stäppartade torrängen med de tre särskilt skyddsvärda arterna fjädergräs, drakblomma och smalbladig lungört men även arter som trollsmultron, vitmåra, fältvädd, brudbröd, praktbrunört, färgmåra, backklöver, backtimjan, gruskammossa, ruggmossa, ängsblåvinge, mindre blåvinge och silverblåvinge.

Friluftsliv och tillgänglighet

En parkeringsplats finns intill åsen och en stig löper genom området.

Beslut om skötselplan för Stipakullen Vartofta-ÅsakaPDF

Skötselplan för Stipakullen Vartofta-ÅsakaPDF