Naturreservatet Varholmen

Bilden visar Varholmen

Reservatet Varholmen är beläget i Dala och utgörs av en moränbildning, som vilar på kalksten.

Vegetationen inom reservatet utgörs av stäppartad torräng med inslag av exklusiva arter, som anses vara relikter från den postglaciala värmetiden. Som exempel på dessa växter finns det exklusiva fjädergräset som finns på tre ställen på Falbygden. Dessa lokaler är de enda i Norden. Bland de så kallade följeväxterna märks drakblomma, smalbladig lungört och trollsmultron samt en sparsam förekomst av toppjungfrulin. Det finns rikliga förekomster av sällsynta arter är S:t Pers nycklar och kattfot.

Friluftsliv och tillgänglighet

En parkeringplats finns i anslutning till naturreservatet. Från parkeringsplatsen finns en upptrampad stig till reservatet. Inom reservatet fortsätter stigen i väst-östlig riktning och via en slinga tillbaka till ingången.

Beslut om skötselplan för VarholmenPDF

Skötselplan för VarholmenPDF