Naturreservatet Kleva Klintar

Kleva klintar

I sluttningen av Mösseberg på cirka 200 meters nivå , bildar kalkstenen en terrassyta som inom reservatet har en längd av 800 m och en största bredd av 130 m. Denna terrass övergår västerut med två  eller flera steg i klintar. Längst i sydväst finns en särskilt väl utbildad klint.

Den cirka 30 m tjocka ortocerkalkens yttre platårand är täckt med ett endast obetydligt jordlager. På mångs ställen går kalkstenen i dagen, dels fläckvis på den plana heden, dels i klintar ut mot nordväst. Kalkstenen är genombruten av sprickor. Merparten av reservatets yta är betäckt med alvarvegetation, en mindre del utgörs av kärr respektive lundvegetation. Klintarnas lodytor med skiktfogar hyser en intressant flora, där speciellt märks ormbunkar  såsom murruta och svartbräken. Nakna hällytor färgas svarta, bruna eller vita av olika skorplavar. Mossor med inslag av busklavar präglar flertalet hällytor. Fetknoppsarter ingår tillsammans med reservatets, speciella karaktärsväxt, fjällgröe.

Beslut 1956PDF

Ändring av beslut 1981PDF

SkötselplanPDF