Hornborgasjöns naturreservat

Trandansen

Hornborgasjön är en av Europas mest värdefulla fågelsjöar. Den totala arealen våtmark är cirka 3 300 ha. Hornborgasjön är en av de 51 våtmarker i Sverige som vi har särskilt ansvar för enligt våtmarkskonventionen. Hornborgasjön ingår i nätverket Natura 2000.

Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar, men även en del av det gamla odlingslandskapet öster om sjön. Syftet med reservatet är att främja den biologiska mångfalden, framför allt de häckande och rastande våtmarksberoende fågelarterna. Det småskaliga kulturlandskapet runt sjön är också viktigt.

BeslutPDF

SkötselplanPDF

RegeringsbeslutPDF

Hornborgasjöns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster