Naturreservatet Alebäckakärret

Alebäckakärret ligger vid Klagstorpsåsen i Dala socken. I Alebäckakärret finns fattigkärr i den centrala delen och i NV kanten.

Det större centrala partiet kännetecknas av blöta vitmossmattor dominerat av uddvitmossa. I de allra blötaste delarna finns flytvitmossa. Fattigkärrs- och mosseväxter som sumpstarr, dystarr, myrsälting, vitag, tuvull och tranbär karakteriserar kärlväxtfloran.

Övriga delar utgörs av ordinär skvattram tallmosse.