Smultronställen på Falbygden

Naturum vid Fågeludden

En naturguide har tagits fram genom ett samarbete mellan Falköpings kommun, Falköpings Fågelklubb och Falbygdens Naturskyddsförening. Den har finansierats till hälften genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Syftet med guiden är att marknadsföra kommunens vackra natur samt att främja friluftslivet i Falköpings kommun. Under 2008 skickades naturguiden ut till samtliga hushåll i Falköpings kommun. I guiden beskrivs de vackra platåbergen med lövskogar och rikkärr på sluttningarna, de för Falbygden så speciella rullstensåsarna och torrbackarna i odlingslandskapet, samt det rika fågellivet på myrarna.

Åke Abrahamsson (Falbygdens Fågelklubb), Birgitta Halvorsen (Falbygdens Naturskyddsförening), och Jan Lindholm (Falbygdens Naturskyddsförening) har skrivit texterna och fotograferat.

Förhoppningsvis kan naturguiden tipsa om smultronställen och locka till strövtåg i Falbygdens vackra natur!

Information om årets guidade vandringar finns på Falbygdens Naturskyddsförenings och Fågelklubbens webbplatser.

Smultronställen på FalbygdenPDF

Västkuststiftelsens guidade vandringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster