Stäppängar och torrbackar

Sluttande ängsmark ner mot sådd åker

Den stäppartade torrängen är en extremt kalkrik äng som vanligen finns på kalkrika grusåsar där det samtidigt är sommartorrt inlandsklimat, vilket förhindrar utlakning av kalken.

Den stäppartade torrängen finns främst på slåtter- och betesmarker som hävdats under lång tid. Stäppängar och övriga torrbackar förekommer från Norra Åsarp i söder till Stenstorp och Hornborgasjöns östra sida i norr. Av särskilt intresse är fjädergräs som finns på tre ställen med stäppängar på Falbygden.

Dessa växtplatser är unika och är de enda i norra Europa. På stäppängarna finns andra karaktäristiska arter som drakblomma, praktbrunört, smalbladig lungört, färgmåra, trollsmultron och säfferot.