Natura 2000 i Falköpings kommun

Guckusko vid Brunnhem Smedsgården

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om vissa naturtyper och arter och deras livsmiljöer som EU-länderna har kommit överens om och som är av gemensamt intresse. 

Skapandet av Natura 2000 är unionens bidrag till förverkligandet av konventionen om biologisk mångfald. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s art- och habitatdirektiv (pSCI) och fågeldirektivet (SPA). I Falköpings kommun finns det 80 stycken Natura 2000-områden. Flera av dessa är dessutom skyddade som naturreservat. Några är skyddade som biotopskyddsområde.

Karta över skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alvared
Backekärr
Blängsmossen (naturreservat)
Bolum Hov
Bolum Säckesten
Borgunda Nolheden
Brunnhem Mossagården
Brunnhem Smedsgården
Dala Vallstorp
Dalamyrar (naturreservat)
Djupadalen-Dala (naturreservat)
Djupadalen-Karleby (naturreservat)
Dotorp
Drottensäng
Falköping Bestorpskärret
Falköping Krokstorp
Forentorp (naturreservat)
Friggeråker Stora Bäckabo
Fårdala-Kleven (naturreservat)
Gröna mad (naturreservat)
Gudhem Jättene (naturreservat)
Gökhem Kållarsabäcken
Göteve Bossgården
Healet (naturreservat)
Hedegården (naturreservat)
Holmahagen
Hornborgasjön (naturreservat)
Högstena Bosgården
Högstena Skarpegården
Ingvaldstorpskärret
Jättenekärret (naturreservat)
Kringlarp
Kurebo
Kvättak
Leaby
Lilla Ambjörntorp
Mularp Kullagärdet
Mularpsbäcken (naturreservat)
Mössebergs östsluttning
Narven
Nolgården-Näs (naturreservat)
Nordfalan-Hopamarka
Nya Dala-Stenåsen
Näs Höjentorp
Prästängen-Klevängen (naturreservat)
Ramstorp
Ryninga
Rösjö mosse och Mårbysjön (delvis naturreservat)
Segerstad Kolbogården
Segerstad Storegården
Simonstorp
Sjöängen (naturminne)
Skatteberg
Skogartorpskärret (naturreservat)
Skogastorps gård (naturreservat)
Skräddaregården
Slättaberget
Slöta Backgården
Slöta Jutagården
Slöta Trädgården
Smula ås (naturreservat)
Solberga
Sotekullen
Stenhusgården-Bondegården-Prästebolet
Stora Backa och Högevalls led
Strömsholm (naturreservat)
Svennagården
Sydbillingens platå (naturreservat)
Tiarp Bergsängarna
Torbjörntorp Backabo
Tovaberget (naturreservat)
Tovarp
Trosseberget
Varholmen (naturreservat)
Vråhålan
Ålleberg (naturreservat)
Åsaka Bondegården (naturreservat)
Åsakullen
Åstorp
Öja hed (naturreservat)