Biogas

I Falköping kan vi sortera vårt matavfall och vi kan tanka våra fordon med matavfall. Hur hänger det ihop? Jo, det matavfall som lämnas av hushållen förvandlas i rötningsprocessen till biogas som sedan blir fordonsgas till tankstället vid Ålleberg Center.

Oljeresurserna minskar och priserna stiger. Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Kort sagt; vi måste hitta alternativa energikällor till de oljepro-dukter som våra fordon är nästan helt beroende av.

Biogas från avfall och skit

Idag producerar kommunens biogasanläggning biogas av avloppsslam och det matavfall som hushållen i Falköping sorterar ut. Sorteringen av matavfall utökas hela tiden och villaägare i Falköpings kommuns tätorter kan ansluta sig. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) inför nu sortering av matavfall i hyreshus och på landsbygden.
 
Kontakta AÖS om du är villaägare i någon av tätorterna inom Falköpings kommun och vill börja sortera, mer information på AÖS webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
   
Produktionen av biogas ger även en s.k. rötrest som komposteras och återförs till åkermarken på Falbygden. Resultatet blir ett hållbart kretslopp för viktiga näringsämnen.
   
I Falköping finns den stora potentialen att producera biogas i lantbruket!

Klicka på cirklarna i bilden för att läsa mer om de olika delarna Kretslopp Falköping.

Kretslopp Falköping Tack för maten Biogasanläggning Behandling av matavfall Rötning kompostering Uppgradering Biogas i tanken Biogas imorgon