Energi- och klimatstrategi

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska alla kommuner ha uppdaterade planer för energianvändningen inom kommunens geografiska område. Planen ska innehålla en nulägesbeskrivning samt en beskrivning över hur kommunen tänker arbeta med energifrågor ur olika perspektiv, t.ex. försörjningssäkerheten, miljösynpunkter med mera.

Falköpings kommun har en Energi- och klimatstrategi för åren 2011-2020 med mål för det geografiska området samt mål för den kommunala organisationen. Läs mer om Falköpings Energi- och klimatstrategi på Miljöbarometernlänk till annan webbplats.