Energi- och klimatrådgivning

En fri och oberoende kommunal tjänst för företag, organisationer och privatpersoner.

Det är lätt att bli hemmablind. Du ser inte alltid vad som behöver göras. Tag därför alltid kontakt med energirådgivningen inför beslut och val vid investeringar för objektiv nulägesanalys.

Med ett genomtänkt arbete för energieffektivisering och val av energieffektiva produkter kan företag, föreningar och privatpersoner bli en del av det hållbara samhället. Ditt arbete medför då att kommunens- och i slutändan Sveriges mål för energibesparing och resurshushållning uppnås snabbare.

För företag kan ett besök innebära stora besparingsmöjligheter samtidigt som man stärker ekonomin och sin miljöprofil. Läs mer om företagsrådgivning.

Organisationer och privatpersoner kan på samma sätt få råd som leder till minskad energiförbrukning. Fyll i formuläret nedan för snabbare rådgivning.

​Råd på vägen - inga beslut

Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Bygga nytt eller renovera

Låga driftkostnader för lokaler och boende betalar sig snabbt. Du som ska bygga nytt, bygga ut eller renovera kan tjäna på att höra av dig i ett tidigt skede så att du får en energieffektiv byggnad rustad för framtiden.

Via verktyget ”Min husguidelänk till annan webbplats” får du förslag på olika effektiviseringsåtgärder som du kan genomföra vid renogering.

Solenergi och lagring

Privatpersoner och företag kan ansöka om investeringsbidrag på 20 procent av total kostnad för arbete och installation av en solcellsanläggning. Solceller ger dig billig och ren energi under lång tid. Inget elbolag kan höja priset på din egenproducerade el. Solfångare till värme och varmvatten är också en god affär i kombination med bioenergi eller värmepump. Lär dig mer om solceller hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Du kan även lagra din producerade solel i ett batterilager. För detta finns ett bidrag på 60 procent att söka hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats.