Vattenvård

Vi har ett gemensamt regelverk som gäller för alla vattendistrikt i Europa. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Falköping tillhör Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats och är medlem i Ätrans vattenråd, Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflödenlänk till annan webbplats och Tidans vattenförbund. Inom ramen för vattenrådens och vattenförbundets verksamhet sker övervakning av vattenkvaliteten.