Skyddsvärda träd

Det finns många anledningar till att träd är skyddsvärda. De är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden.

Särskilt skyddsvärda träd

Naturvårdsverket har pekat ut några kategorier av skyddsvärda träd som särskillt skyddsvärda och värdefulla. Både levande och döda träd kan vara särskillt skyddsvärda.

  • jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter
  • mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år
  • grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter med utvecklad hålighet i stammen.

Om du vill avverka ett gammalt grovt träd, ett skyddsvärt träd, bör du först göra en anmälan om samråd till Länsstyrelsenlänk till annan webbplats då det riskerar att väsentligen ändra naturmiljön.

Symbolträd för skyddsvärda träd i Falköping

I naturreservatet Forentorpa ängar finns den största ansamlingen av skyddsvärda träd i kommunen. I en av ekhagarna finns en mycket magnifik jätteek som Falköpings kommun har utsett till symbolträd för skyddsvärda träd.

Eken är mycket knotig och stammens omkrets är 428 centimeter. Den har mycket goda livsbetingelser och är redan skyddad eftersom det står i ett naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen.

I anslutning till eken finns en naturstig som är uppskyltad. På den här jätteeken växer den sällsynta lunglaven. Den är en av våra största och mest imponerande bladlavar. Lunglaven indikerar höga naturvärden och är skyddsvärd. Lunglaven är en fascinerande lav. I regnigt väder lyser den med sin ärtgröna färg, men när vädret är soligt och torrt blir den oansenligt gråbrun. I takt med att gamla träd blir allt sällsyntare, blir också lunglaven svårare att hitta.