Projektet industriell symbios

Under närmare två år deltar Falköpings kommun i utvecklingsprojektet Industriell symbios – Lokal samverkan för hållbart näringsliv. Projektet har som syfte att öka samverkan mellan näringslivets aktörer, kommunen och lärosäten med målet att resurseffektivisera och skapa lokala gröna jobb.

I Sverige och EU är minskning av avfall och en effektivare resursanvändning frågor som prioriteras högt. Industriell symbios, där avfall eller restprodukter (varor eller tjänster) från en verksamhet blir en resurs för en annan, är en metod för att uppnå ett mer resurseffektivt samhälle.

Flera aktuella rapporter visar att ett framgångsrikt arbete med metoden kan minska koldioxidutsläpp, skapa lokala jobb och göra en plats mer attraktiv för företag.
Projektet skall påbörja arbetet med industriell symbios i kommunen och sker i samverkan med Dals-Eds och Sotenäs kommun.


Vill du veta mer om projektet?

Kontakt
Peter Löfholm
0515-88 71 91
peter.lofholm@falkoping.se