HLR hjärt- och lungräddning Barn

Hjärt- lungräddning(HLR) är en fråga om liv och död. Om ett barn drabbas av hjärtstopp i hemmet eller på allmän plats måste vi kunna ingripa. För att kunna hjälpa barn är det nödvändigt att fokusera på rätt åtgärder, barn är inte små vuxna. Därför börjar alltid HLR till barn med direkt fem inblåsningar och hjärt-lungräddning ges under ca en minut innan larm.

BARN HLR FÖR ALLMÄNHETEN

  • Handlingsplan hjärtstopp 0-1år
  • Övningar HLR barn till 0-1 år
  • Handlingsplan hjärtstopp 1år- puberteten
  • Övningar HLR barn 1år- puberteten
  • Luftvägsstopp 0-1år
  • Övningar Luftvägsstopp 0-1år
  • Luftvägsstopp 1år - puberteten
  • Övningar Luftvägsstopp 1år – till puberteten
  • Scenarioträning

EXAMINATION

Efter avslutat kurs erhålls ett kompetenskort.

MAX ANTAL DELTAGARE

12 personer

KURSTID

3,5 timma Pris per grupp. 7250 kr exkl. moms. I priset ingår fika

Kurserna kan kombineras med Barn HLR och/eller Första hjälpen

UTBILDNINGSPLATS

Lärcenter Falköping (Det finns också möjlighet att hålla utbildningen på er arbetsplats).

För mer information kontakta Emma Ottosson