Juvelfattning fortsättningskurs Nivå 2

Lärcenter erbjuder i samarbete med Magnus Svärd utbildning i Juvelfattning.

Denna kurs är riktad till de som genomgått grundkurs i juvelfattning eller har liknande förkunskaper. Deltagaren måste ha rutin och god vana av att sätta stenar.

Målet med kursen är att deltagaren med större säkerhet kunna sätta känsliga stenar. Deltagaren ska nå högre nivåer av fattningsarbete såsom faden varianter på pave, parallell klassisk och med bl a franska körn. Andra moment som kursen innehåller är lordfattning och underjusteringar som droppe i kraftig sarg. Undervisning sker med mikroskop och GRS trycklyftssystem, vilket ger effektivare arbetssätt, bättre kontroll och resultat samt sliter mindre på kroppen jämfört med traditionellt sätt att arbeta på.

Live-visning av teknikerna genom kamera i lärarens mikroskop projiceras på TV-skärm gör det lätt för deltagarna att följa med i alla moment. Kursen riktar sig till den som är bekant med grunderna i juvelfattning och som vill ta steget vidare och förfina sina kunskaper. Alla som önskar deltaga ska förutom anmäla sig via länk på Lärcenters hemsida, även lämna arbetsprov till kursens instruktör.

Kursen varvar teori med praktik. Det blir även tips om specialverktyg för bättre och säkrare resultat.

PRAKTISKA MOMENT

  • Riven fattning med känslig sten och även kraftig sarg med till lika känslig sten
  • Fasettslipad droppe i sarg med underjustering
  • Lordfattning
  • Pave, både parallell och klassisk
  • Fyrkörns- och femkörnsfaden med syfte att ge mer hastighet och precision. Vi finslipar detaljerna för bästa resultat

ARBETSPROV

Ska bestå av en fyrkörnsfaden. Arbetsprovet ska visa att man hanterar momenten, det behöver inte vara ett smycke utan kan bestå av fattning på platta. Det behöver inte heller bestå av dyrbar metall eller sten utan går bra med silver och CZ. Deltagande kan endast ske efter instruktörens godkännande. Mer information om arbetsprov, sändning/retur av prov, vänligen tag kontakt med Emma Ottosson, se information nedan.

Kurstid

Kursdatum sätts efter att antalet deltagare är tillräckligt

Instruktör

Magnus Svärd, Juvelfattarmästare

Utbildningsplats

Ållebergsgymnasiet Falköping

Intresseanmälan

skickas till
Emma Ottosson

ProduktbladPDF