Projektledning

Stärk rollen som projektledare för att effektivt planera, driva och slutföra projekt.

Att planera, starta upp och på ett effektivt sätt driva projekt är en spännande utmaning! Utbildningens syfte är att stärka rollen som projektledare samt tillskaffa de verktyg som behövs för att kunna bolla flera projekt samtidigt med bibehållen kontroll.

Under utbildningen får kursdeltagarna kunskaper att leda, koordinera, ansvarsfördela och styra projekt genom projektprocessen/projektets faser. Det är rollen som ledare som står i fokus och framförallt på de praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet med att leda projekt.

Deltagarna har med sig viss vana av projektarbete och har viss kännedom om ett projekts faser. En kortare genomgång kommer att ingå av sammansättning av projektgrupp, fördela roller samt om olika faser i projekt.

Exempel på ämnen och verktyg som tas upp under kursen är

  • Checklista i förberedelsearbetet
  • Tidsplan, hur tänka och skapa
  • Aktivitetsplan kopplat till tidsplan
  • Hantering av utmaningar och risker
  • Hur hålla kontroll på kostnaderna under hela projektet
  • Driva projektet effektivt och kostnadsmedvetet ända in i mål
  • Utvärdering och uppföljning, hur stämma av i och efter projektet
  • Mötesteknik, effektiva avstämningar och rapporteringar

Intresseanmälan

Är du intresserad av projektledarutbildning? Skicka ett mail till uppdragsutbildning@falkoping.se