Hjärt- och lungräddning (HLR)

Utbildning i Hjärt-Lungräddning (HLR) och med hjärtstartare får du livsviktig kunskap i att rädda en som drabbats av akut hjärtstopp. Vi har tre olika utbildningar på Lärcenter

HLR - Vuxen

Hjärt- lungräddning(HLR) är en fråga om liv och död. Chansen att överleva ett hjärtstopp beror till största delen på att människor i den omedelbara närheten kan starta HLR och att det finns en hjärtstartare i närheten. HLR med omväxlande 30 kompressioner och två inblåsningar fördubblar chansen att överleva och med en tidig strömstöt från en hjärtstartare kan ca 70% överleva hjärtstoppet.

Moment under utbildningen

 • Handlingsplan hjärtstopp vuxen.
 • Övningar HLR för vuxen med Mini-Ann
 • Övningar Luftvägsstopp vuxen
 • Övning med hjärtstartare
 • Examination för Vuxen-HLR på stor docka

Examination

Efter avslutat kurs erhålls ett kompetenskort.

Max antal deltagare

12 personer

Grundkurs

Kurstid. 3,5 timma Pris per grupp. 7250 kr exklusive moms. I priset ingår fika

Repetitionskurs

Kurstid. 2,5 timma Pris per grupp 5590 kr exklusive moms. I priset ingår fika

Kurserna kan kombineras med Barn HLR och/eller Första hjälpen

Utbildningsplats

Lärcenter Falköping (Det finns också möjlighet att hålla utbildningen på er arbetsplats).

För mer information kontakta
uppdragsutbildning@falkoping.se

Instruktörsutbildning - HLR

Hjärt- lungräddning(HLR) är en fråga om liv och död. Chansen att överleva ett hjärtstopp beror till största delen på att människor i den omedelbara närheten kan starta HLR och att det finns en hjärtstartare i närheten.

Utbildningens innehåll

 • Grundutbildning i HLR, filmbaserad
 • HLR-test, hjärtstartartest och luftvägsstopptest
 • Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
 • Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

Obligatoriska förberedelser inför kursen

 • Se och träna enligt instruktionsfilmen ”Vuxen HLR – MiniAnne, samt Hjärt-lungräddning vuxen, utbildningsfilmer
 • Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning för vuxna
 • Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Hjärt-lungräddning vuxen” som deltagare samt Hjärtlungräddning vuxen på instruktörsnivå.
 • Intyg på genomförd webb utbildning skall skrivas ut och förevisas kursledaren
 • Förbereda övningsuppgifter/presentationer. Dels hålla för att hålla ett anförande i valfritt ämne på 5 minuter, dels läsa in kursmaterialet för att kunna ge konstruktiv kritik till varandra.

Kursinformation

Kurstid per grupp: 8 timmar
Antal kursdeltagare: 6
Utbildare: Ulf Cavalli-Björkman
Utbildningsplats: Lärcenter Falköping
Pris: 1700 kr exklusive moms per person. Priset inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Kursdatum: Sätts när full grupp (6 pers.) uppnåtts.

För mer information och intresseanmälan
Emma Ottosson

HLR - Barn

Hjärt- lungräddning(HLR) är en fråga om liv och död. Om ett barn drabbas av hjärtstopp i hemmet eller på allmän plats måste vi kunna ingripa. För att kunna hjälpa barn är det nödvändigt att fokusera på rätt åtgärder, barn är inte små vuxna. Därför börjar alltid HLR till barn med direkt fem inblåsningar och hjärt-lungräddning ges under ca en minut innan larm.

Barn-HLR för allmänheten

 • Handlingsplan hjärtstopp 0-1år
 • Övningar HLR barn till 0-1 år
 • Handlingsplan hjärtstopp 1år- puberteten
 • Övningar HLR barn 1år- puberteten
 • Luftvägsstopp 0-1år
 • Övningar Luftvägsstopp 0-1år
 • Luftvägsstopp 1år - puberteten
 • Övningar Luftvägsstopp 1år – till puberteten
 • Scenarioträning

Examination

Efter avslutat kurs erhålls ett kompetenskort.

Max antal deltagare

12 personer

Kurstid

3,5 timma Pris per grupp. 7250 kr exklusive moms. I priset ingår fika

Kurserna kan kombineras med Barn HLR och/eller Första hjälpen

Utbildningsplats

Lärcenter Falköping (Det finns också möjlighet att hålla utbildningen på er arbetsplats).

För mer information kontakta Emma Ottosson