Ekonomi och affärsmannaskap - för icke ekonomer

Känner du att du inte alltid hänger med när finansiella nyckeltal och rapporter disku­teras? Har du funderat på att utveckla lönsamheten i företaget på ett med strukturerat sätt?

Programmet syftar till att ge dig som deltagare ökad förståelse för ekonomi som ämne men framförallt ge dig kunskaperna att hantera olika verktyg för att aktivt kunna bi­dra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet. Tvådagarsprogrammet vänder sig till både personal på ledande positioner men också till medarbetare som både direkt och indirekt har inflytande över verksamhetens ekonomi. Deltagarna kan arbeta inom till exempel inköp, marknadsföring, logistik, transport, logistik med mera och vill/behöver utveckla sina kunskaper för att bättre förstå hur deras beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Utbildningens upplägg

Inledningsvis behandlas ekonomi som ämne i syfte att ge deltagarna förståelse för det ”finansiella språket”, principer och begrepp. Deltagarna ska få förståelse för hur olika ekonomiska rapporter ska tolkas och hur analysen av dessa kan formas som beslutsunderlag. Vidare kommer kursen ta upp enkla modeller och mått för lönsamhetsanalys, hur en effektiv analys av verksamheten kan göras och vad som bör mätas. Deltagarna ska efter kursens avslut ha fått kunskaper för att aktivt arbeta och förstå verksamhetens finansiella läge med hjälp av enkla modeller för en högre effektivitet i kapitalbindning och hur man kan tänka när det gäller finansiering.

Lärandemål

Vid slutförd program kommer du ha en ökad kunskap och förståelse för

  • ekonomi som ämne
  • verkyg och modeller för analys och beslutsunderlag
  • hur du kan påverka din verkamhets lönsamhet.

Utbildningen sker i samverkan med GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg.

Intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen? Skicka ett mail till uppdragsutbildning@falkoping.se