CSR/hållbarhet

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Strategisk Corporate Social Responsibility (CSR) fungerar och hur ett företag kan integrera CSR i sin affärsstrategi.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hållbarhet/CSR, inköp, marknad, utveckling, kvalitet med mera som bättre behöver förstå hur miljö- och sociala aspekter kan integreras i företagets kärnverksamhet och affärsstrategier. Du behöver inte arbeta dagligen med CSR/hållbarhet, utan kursen vänder sig till alla målgrupper som vill ha en större förståelse för hur miljö- och sociala aspekter påverkar företagets olika delar.

Utbildningens upplägg

Strategisk Corporate Social Responsibility fokuserar på att utveckla ett företags roll i samhället så att såväl lönsamheten som samhället förbättras. Kursen bygger huvudsakligen på generella teorier om hur strategier utvecklas som modifieras för CSR-frågornas unika karaktär. Fokus läggs även på hur CSR-frågor kan hantera globala leverantörskedjor. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för att kunna delta i såväl operativa som strategiska diskussioner, snarare än funktionell specialisering.

Mål

Vid slutförd kurs kommer du ha en ökad förståelse av hur CSR förhåller sig till affärsstrategier samt;

  • ha en ökad förståelse av olika perspektiv av CSR
  • att kritiskt kunna analysera företags CSR strategier
  • kunna analysera om CSR är relevant för dina egna affärsstrategier och i så fall hur.

Utbildare

Utbildningen genomförs i samverkan med GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg.

Intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen? Skicka ett mail till uppdragsutbildning@falkoping.se