Affärsengelska

Yrkeslivet idag blir mer och mer globalt och ibland räcker inte gymnasieengelskan till. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang på engelska.

Mål för kursen

  • kursen ska utveckla förmågan att använda engelska i internationella, yrkesmässiga kontakter, framför allt muntligt
  • kursen ska även ge kunskap om engelska som kommunikationsmedel både i tal och skrift, formellt och informellt språk

Mål som deltagarna bör ha uppnått efter avslutad kurs

Deltagarna ska efter avslutad kurs (beroende på individuell förmåga, tidigare förkunskaper och behov) kunna: kommunicera muntligt och skriftligt vid internationella kontakter, ha kännedom om betydelsen av att anpassa stil och nivå till olika mottagare och sammanhang, ha kännedom om språkets förmåga att påverka, ha viss kännedom om affärsseder och kulturella förhållanden i för företaget aktuella länder.