18 juni 2024
Lärcenter

Slutbetyg

Slutbetyg kan ges fram till 1 juli 2025.

Du som har betyg från före 2013 kan påverkas av detta. Även reglerna för grundläggande behörighet skärps.

Efter 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever på gymnasienivå inom komvux. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledare för att få reda på vad som gäller för dig.