15 september 2023
Lärcenter

Läs till förskollärare på Lärcenter

Vill du arbeta med barn i förskolan? Då kan du läsa till förskolelärare på Lärcenter

Lärare läser för barn 

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt, men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Utbildningen sker i samarbete med Karlstads Universitet och sänds till Lärcenter via telebild.

Programmet erbjuds på plats i Karlstad samt vid ett antal övriga studieorter med start på vårterminen (denna studieform kallas campus lärcentra).
Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle.

Här kan du läsa mer om utbildningen