31 augusti 2023
Lärcenter

SFI för Ukrainare

Nu erbjuder vi alla ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och är boende i Falköpings kommun möjligheten att läsa sfi. Ansökan görs hos Lärcenter. För att göra en ansökan behöver du visa legitimation och att du är bosatt i Falköpings kommun.

Tre kvinnor vid datorer

På sfi (svenska för invandrare) får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis. Du ska omfattas av massflyktingdirektivet.

Du ansöker på plats på Lärcenter.

Du ska ta med dessa handlingar:

  • Identitetshandling, till exempel pass eller körkort.
  • LMA-kort som du fått från Migrationsverket. LMA-kortet är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i Sverige.