19 juni 2023
Lärcenter

Nya namn på vissa skolformer och stärkt utbildning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn.

bild på människor

Knappt hade vi vant oss vid namnet Komvux som särskild utbildning för det vi i vardagstal kallar Särvux, så blir det den 2 juli 2023 ett byte av namn igen! Den här gången till Komvux som anpassad utbildning.

Ändringarna innebär att

  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.
  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan