2 november 2022
Lärcenter

Lärcenter har vunnit pris

Våra SFI- lärare tilldelades Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+ 2022. Utmärkelsen gäller projektet ”Vuxnas språkinlärning och IKT Erasmus+ ALLICT - Adult Language Learning and ICT 2019-2022”.

Mariia Telepneva och Lana Söderlund

Det är Universitet och högskolerådet som delar ut pris till organisationer som arbetat framgångsrikt internationellt inom kategorien Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, Erasmus+

När Mariia Telepneva och Lana Söderlund skrev projektansökan i januari 2019 visste de inget om de utmaningar de skulle möta på vägen och inget om pandemins påverkan på samhället. Nu är de i Stockholm för att ta emot kvalitetsutmärkelsen i språk för projektet. För det de har gjort, lärt sig och inspirerats till nya internationella projekt.

Motiveringen till priset

Projektet har tydliggjort på ett praktiskt och överskådligt sätt att språkliga kompetenser ska betraktas som viktiga verktyg för att nå andra mål såsom aktivt medborgarskap och social sammanhållning - kompetenser som krävs för att kunna vara en del av det svenska samhället, kunna öka sin rörlighet och anställningsbarhet. Genom möten med språklärare i EU-länder och deras resonemang kring undervisningsmetoder i vuxnas språkinlärning samt digitaliseringens påverkan på språkinlärning, har skolan blivit inspirerad, lärt sig nytt och hittat nya vägar för att höja kvalitét i utbildningen i svenska för invandrare, och för att öka utbildningens flexibilitet och individanpassning.