4 oktober 2022
Lärcenter

Omställningsstudiestöd – nytt generöst studiestöd från CSN

Omställningsstudiestöd är namnet på CSN:s nya generösa studiestöd som kan sökas från och med 1 oktober för studier som startar 1 januari 2023. Stödet utges i form av bidrag och lån i syfte att stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden för personer mitt i arbetslivet.