10 juni 2022
Lärcenter

Vi har läst en yrkesutbildning på svenska!

Tillsammans bildar ni en fantastisk färgsprakande bukett

Elever på utbildningen

- När jag tänker på er så tänker jag på en bukett av sommarens alla blommor. Ni är alla olika individer med olika, unika färger och karaktärer. Någon är gul och mjuk när solen skiner. Någon är rosa och lite rakare. Någon är blå och lite taggig på vissa ställen och i vissa stunder. Någon är grön och slokar ibland men reser sig igen.

Så hyllar läraren Sonja de elever som läser den sista omgången språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning, en utbildning som under många år varit ett flaggskepp för Lärcenter och som har legat i framkant i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här har elever under sin tvååriga utbildning fått möjlighet att växa i språk och kunskap. Under utbildningens gång har eleverna kämpat sig igenom en rad kurser och därutöver yrkessvenska och svenska som andraspråk.

- Yrkessvenskan har varit till hjälp. Trots att jag kan ord så har det hjälpt med stöttning i språket. I början använde jag endast kunskapen som fanns i böckerna och jag kunde inte förklara och använda egna exempel och resonemang. Nu kan jag förklara och se samband, säger eleven Dahir med stolthet.

Covid svepte in under 2020 och när eleverna påbörjade sin utbildning hade Lärcenter ställt om till distansutbildning. Det innebar en utbildningsstart som inte gav de mest optimala förutsättningarna. Det var tufft för eleverna men de gav inte upp.

- Det var tufft i början. Jag hade nytta av att jag hade jobbat i vården innan. Distansen de första två terminerna var jobbigt så det var skönt när vi sedan fick hjälp på plats. Jag är så tacksam för att ni lärare fanns här för oss när det var tufft, så att vi inte gav upp när det var jobbigt och vi egentligen inte orkade, säger eleven Djevrija med en röst som genomsyras av lättnad.

När Skolverket sedan bestämde att kurs- och ämnesplaner skulle ändras kom denna grupp i kläm igen. Kraven höjdes i kurserna och den utbildning som en gång påbörjats hade nu fått nya ramar. Eleverna var trötta och slokade men gav inte heller denna gång upp.

-Allt som vi kan nu har vi lärt oss här. Psykologi, psykiatri, anatomi och funktionsnedsättningar. Det är områden som vi inte kunde något om innan. Samhällskunskap har varit viktigt. Man har fått lära sig om lagar och regler så att man inte gör fel i samhället, säger eleven Hashem.

Resan har varit lång och under utbildningens gång har de nio individerna lärt känna varandra väl och stöttat varandra i vått och torrt. De har lärt sig mycket om varandra och inom det område de nu ska arbeta inom.

De lärare som var med från start vittnar om den utveckling som skett. Idag så blommar mycket starka och kompetenta individer som snart kan titulera sig som undersköterskor. Diplomet väntar runt hörnet för de flesta medan ett fåtal får lägga in en sista växel och slutföra svenskan i höst. Dessa individer förtjänar att hyllas inte minst eftersom de övervunnit alla yttre motgångar!

-Det är beundransvärt att läsa en utbildning på ett annat språk. Ni har lyckats och språket har utvecklats. För två år sedan fick vi hjälpa er men nu får ni hjälpa oss språklärare i yrkessvenska, säger läraren Caroline.

-Ni har alla, var och en och tillsammans, lärt mig så mycket. Våra lektioner har innehållit många diskussioner, samtal, utmaningar och många skratt. Ni har alla haft en kämparlust som jag är så imponerad av. Jag vet att ni kommer att glädja de människor som ni kommer att möta i er yrkesroll - genom att fortsätta vara blommor! Jag önskar er all lycka i framtiden, säger läraren Sonja med glädje i rösten.

Vi alla lärare i den språkförstärkta vård- och omsorgsutbildningen önskar er lycka till i framtiden! Vi är så stolta över er!

Text: Erika Lindroth, 2022-06-09