1 juni 2022
Lärcenter

Nyutbildade språkombud

Under våren har Nikë Prroni, Helen Kjellin, Hawo Sharif Hassan och Maria Andersson, som arbetar som undersköterskor inom äldreomsorgen, utbildats till språkombud.

Språkombudens roll på arbetsplatsen är att stötta kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation.

Idag var det dags för en gemensam utvärdering och avslutning då deltagarna fick sina diplom. Utbildningen har hållits av språkombudsutbildare Josephine Karlsson och Erika Lindroth på Lärcenter. Den här utbildningsomgången är startskottet för en ny samverkan mellan socialförvaltningen och Lärcenter gällande språkutveckling på arbetsplatsen. Nu startar språkombudens viktiga uppdrag på deras respektive arbetsplatser och till hösten fortsätter satsningen då planen är att fler undersköterskor ska utbilda sig