12 augusti 2021
Lärcenter

Tillfälligt sänkt avgift för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Avgiften för prövning sänks för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och som har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Enligt regeringens beslut får avgiften vara högst 150 kronor.

Avgiftssänkningen gäller från 17 juli till och med 31 december 2021.