13 april 2021
Lärcenter

Förändringar i Vård- och omsorgsutbildningen

Efter beslut från regeringen och skolverket sker en rad olika förändringar i utbildningen. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska.

Lärare instruerar elev i lyftteknik

Elever som startar sin utbildning hösten 2021 kommer att läsa utifrån den nya programstrukturen som har utökas från 1 100 till 1 500 gymnasiepoäng.

Du som redan har påbörjat din utbildning hos oss kommer också påverkas av de nya kurs och ämnesplanerna från och med hösten 2021.

Här kan du läsa mer om förändringarna i utbildningen

Undersköterskor är en eftertraktad yrkesgrupp. Det är en av Sveriges största yrkesgrupper och de som arbetar som undersköterskor har viktig kompetens för att säkerhet och kvalitet inom vården ska kunna upprätthållas. I och med att utbildningen reformeras kommer blivande undersköterskor få en mer gemensam grund att bygga vidare på. Socialstyrelsen har som mål att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel från och med år 2025. Den reformerade utbildningen är ett steg mot detta mål.