12 februari 2021
Lärcenter

Ny utbildning i tågteknik till Lärcenter

Av 1482 ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan godkändes 484 st, varav utbildningen Tekniker Spårbundna fordon var en av dem. Utbildningen kommer att ges vid Lärcenter i Falköping, med start i augusti 2021.

Tågtekniker, tekniker spårbundna fordon, är den som självständigt felsöker, åtgärdar och säkerhetstestar, har en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa en god standard vilket kräver breda och specifika kunskaper.

Tågtekniker

Utbildningen till tekniker spårbundna fordon har tagits fram i samverkan med arbetslivet, framför allt BS Verkstäder, som bedriver ombyggnads-, reparations- och underhållsarbete på järnvägsfordon, och Alstom (tid. Bombardier) som har en underhållsdepå i Falköping. Företagen ser ett behov av arbetskraft,  då samhällets utveckling  mot ökad hållbarhet och spårbunden kollektivtrafik är en av framgångsfaktorerna.

Järnvägen

Järnvägen är nödvändig för regionförstoring, tillväxt och samhällsutveckling. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut samtidigt som fler tåg behövs för att möta upp behovet. Tågtekniker, tekniker spårbundna fordon, som är den som självständigt felsöker, åtgärdar och säkerhetstestar, har en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa en god standard vilket kräver breda och specifika kunskaper. Industriförbundet har genomfört en enkät i branschen som visar ett rekryteringsbehov, framför allt på grund av kommande pensionsavgångar, av minst 300 tekniker per år de kommande 2-5 åren.

Yrkeshögskoleutbildningar

En YH-utbildning  är en utbildning som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och som drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare. Det innebär att utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras och att arbetslivet finns med  i utbildningen genom ledningsgrupp, föreläsare, projekt och LIA-platser (LIA= Lärande i arbete, dvs praktik som genomförs på en arbetsplats)

Läs mer om Tekniker spårbundna fordon