21 september 2020
Lärcenter

Yrkeshögskolan söker 2 nya utbildningar

Den 14 september gick ansökningstiden ut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Lärcenter lämnade in två ansökningar, Specialiserad undersköterska inom måltid och näring och Tågtekniker.

Yrkeshögskolan på Lärcenter bedriver idag en Guldsmedsutbildning i egen regi och två utbildningar via Yrkeshögskolan i Jönköping, Värdeskapande logistik och Diagnostekniker. Nu har två anökningar lämnats in om att få bedriva utbildningarna Specialiserad undersköterska inom måltid och näring och Tågtekniker. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked om beviljade utbildnignar i januari 2021.