Administration

Nämndsekreterare och personalsekreterare
Anna Carlsson
0515-88 71 02
anna.carlsson@falkoping.se

 

 

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningar
Ewa Halldén
0515-88 71 42, 0703-15 34 60
ewa.hallden@edu.falkoping.se

 

 

Administratör vuxenutbildningen, SFI, kärnämnen, internetbaserade studier och särvux
Tarja Härkönen Thörn
0515-88 71 48
Tarja.Harkonen@falkoping.se

 

Ekonom
Maria Mannvik
0515-88 71 21
maria.mannvik@falkoping.se

 

 

Koordinator uppdragsutbildningen
Emma Ottosson
0515-88 71 78
emma.ottosson@falkoping.se

 

 

IT ansvarig
Stefan Persson
0515-88 71 38
stefan.persson@falkoping.se

 

 

Kommunikatör
Ulrika Svensson
0515-88 71 30
ulrika.svensson@falkoping.se

 

 

Koordinator
Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se

 

 

Administratör vuxenutbildningen, yrkesutbildningar
Carina Wideqvist
0515-88 71 10
carina.wideqvist@falkoping.se