Yrkesutbildningar

Har du frågor gällande din utbildning? Kontakta vår utbildningssamordnare Ewa Halldén ewa.hallden@edu.falkoping.se eller studie- och yrkesvägledare, syvlarcenter@falkoping.se

Ewa Halldén

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningar
Ewa Halldén
0515-88 71 42, 0703-15 34 60
ewa.hallden@edu.falkoping.se

Lärare på barnskötareutbildningen

Anna Blomberg

Lärare inom kock/storhushåll

Camilla Hjelm

Lärare på vård- och omsorgsprogrammet

Astrid Andersson
Katarina Brännstam
Eva Friberg
Eva Gustavsson
Helena Halldorsdottir
Sonja Hägg
Mia Karlsson
Lars Kihlbom
Håkan Kämpe
Janet Larsson
Ann-Marie Stålborg
Majlis Wennberg