Prövning

En prövning är för dig som inte studerar på sfi och saknar betyg. Om du bedömer att du har en god möjlighet att klara de olika nivåerna kan prövning vara något för dig. Prövning innebär ingen handledning av lärare. Prövningen kostar 500 kronor. Observera att pengarna inte återbetalas.

I en prövning ingår följande delar:

  • Hörförståelse
  • Läsförståelse
  • Skriftlig färdighet
  • Samtal och muntlig interaktion

Om du klarar alla delarna i prövningen får du betyg i kursen på sfi. En omprövning kan tidigast göras efter 3 månader.

Det första du gör är att anmäla dig för prövning. Det gör du genom att gå till Tarja Härkönen Thörn på administrationen eller till någon studie- och yrkesvägledare.

1. Fyll i ansökan och lämna prövningsansökan till Tarja Härkönen Thörn på administrationen eller till studie- och yrkesvägledare.

2. Innan prövningen startar kallas du till informationssamtal av läraren.

3. Vid första prövningstillfället ska du uppvisa att inbetalningen gjorts. *

AnsökningsblankettPDF

* Gäller inte den elev som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare fått betyget F på den kurs prövningen gäller.