Grund- och gymnasiekurser

På Lärcenter väljer du själv i vilken takt du vill studera. Du kan studera på hel-, halv- eller deltid. Du kan läsa schemabundet eller närdistans. Gymnasiala kurser kan ge dig behörighet att söka vidare till universitets- och högskolestudier. Du kan också välja gymnasiala kurser för att höja din kompetens.

Schemabundna studier

Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en planering som är gemensam för gruppen. Du har flera lärarledda schemapositioner per vecka där du förväntas närvara. Kursens startdatum och slutdatum är bestämt från början.

Närdistans

Närdistans innebär att du själv väljer studietakt och vilka kurser du vill läsa. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater.

Vilken studietakt du väljer har betydelse för hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

Grundskolekurser

Inom den grundläggande vuxenutbildningen får du möjlighet att läsa in grundskolekompetens eller repetera delar av utbildningen. Du kan också repetera enstaka kurser samtidigt som du läser kurser på gymnasienivå.

Lärcenters vägledare kan hjälpa dig att formulera ditt studieinnehåll och bestämma studietakt. Du kan välja att studera på heltid eller deltid. Studierna kan du kombinera med arbete eller med studier på annan nivå, t.ex. samtidigt läsa matematik på grundläggande nivå och engelska på gymnasienivå. För att komma upp i heltidsstudier behöver du läsa ett visst antal poäng. Vid terminsstart har du möjlighet att tillsammans med vägledaren revidera din studieplan.