CNC operatör med språkstöd

Utbildningen är för dig som vill arbeta inom industrin. Som industri-
arbetare kan du arbeta med bland annat tillverkning och CNC- och robotteknik

Som CNC-operatör sköter du datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att maskinerna programmeras av dig eller av särskilt anställda tekniker.

Arbetet kan bestå av svarvning, borrning eller fräsning för att tillverka detaljer i
metall, trä eller plast. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.

Inom utbildningen har du möjlighet att utöka din utbildning med kursen Robot-teknik. Under utbildningen får du stöd i svenska språket, både i skolan och av handledare under praktiken. 

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • SFI-D

Utbildningsinformation

  • utbildningens längd: tre terminer
  • utbildningsstart: augusti 2021

BroschyrPDF

Information

Ewa Halldén, utbildningssamordnare
ewa.hallden@edu.falkoping.se
studie- och yrkesvägledare, syvlarcenter@falkoping.se