Arbetsledare inom storkök

Utbildningen vänder sig till erfaren personal inom restaurang/storkök och har målsättningen att deltagaren efter slutförd utbildning ska kunna fungera som arbetsledare i storkök, företrädesvis i offentlig sektor (skola, vård, omsorg), men även inom privat sektor. Att utbildningen bedrivs på halvfart innebär att deltagaren har möjlighet att behålla sin tjänst i stor utsträckning under utbildningen och täcka ev. inkomstbortfall med studiemedel.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning ska du kunna:

  • Fungera som avdelningschef, arbetsledare, produktionsansvarig, köksmästare eller motsvarande i storkök.
  • Utöva ett aktivt, konstruktivt ledarskap i storkök
  • Göra och följa upp budget för verksamheten
  • Planera menyer med hänsyn till ekonomiska ramar, näringsvärde och tillagningstekniker.
  • Tillämpa de lagstadgade villkoren för livsmedelshantering och ha egen färdighet att upprätta egenkontrollprogram för vald enhet.
  • På ett kostnadseffektivt sätt planera och organisera inköp och varuflöde.
  • På ett korrekt sätt bemanna organisationen och göra arbetsschema.
  • Ha ett holistiskt perspektiv på måltidsupplevelsen där mat, miljö och bemötande samspelar.

Utbildningsinformation

  • Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå
  • Utbildningen pågår under 1.5 år på halvfart. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete.

Broschyr

Om skolan

Falköping som studieort ligger bra till geografiskt med goda pendlingsmöjligheter. Utbildningsanordnare är Gastronomihögskolan. Utbildningen har tagits fram i tätt samarbete med kostchefer i närområdet.

Förkunskapskrav

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, eller motsvarande kunskaper. Minst två års heltids yrkeserfarenhet av matberedning i stor skala inom storkök/restaurang.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Utbildningsstart

Utbildningen startar hösten 2021 under förutsättning att den beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Länk till webansökanlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Alf Carlsson, 070-820 78 40, alf@gastronomihogskolan.com