Värdeskapande logistik (YH)

Utbildning i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping och sänds till Lärcenter via videokonferens

Allt är logistik! Under utbildningen värdeskapande logistik får du teori som du sedan tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb

Vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik! Här får du kännedom om hur man effektiviserar varuflöden samt de regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export/import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt under LIA (lärande i arbete) ute på företag.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot till exempel en viss marknad eller ett företag).

Läs mer om utbildningen på Yrkeshögskolan Jönköpings hemsida. Länk till annan webbplats.

Utbildningens innehåll

Studietiden är förlagd till 80 veckor heltid. Lektioner tre dagar/vecka och två dagar egna studier. LIA (lärande i arbete) är förlagt till termin två, tre och fyra.

Sammanlagda YH-poäng: 400

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • Fordons- och transportprogrammet eller Handels- och administrations programmet eller
  • motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet.

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningsinformation

  • Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå
  • Utbildningsstart: hösten 2020
  • Sista ansökningsdag: 15 maj
  • Utbildningsort: Jönköping

Utbildningsstart

Start hösten 2020