Förändringar i vård- och omsorgsutbildningen

Från och med 1 juli 2021 sker stora förändringar i utbildningen efter beslut tagna av regeringen och skolverket.

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 500 gymnasiepoäng.

Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena.

Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Yrkespaket inom vuxenutbildningen - Undersköterska 1500 poäng

Nationellt yrkespaket inom vuxenutbildningen med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska och motsvarande.

För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Kurser 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng
Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Vård och omsorg specialisering 100 poäng