Vård- och omsorgsutbildning

En utbildning för dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

När man arbetar inom vård och omsorg möter man människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Du kan arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det finns också andra områden där din kompetens kan vara en tillgång. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Vård- och omsorg

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. Först läser du de gemensamma kurserna. När du är klar med dessa kurser söker du en fördjupningskurs. Vi erbjuder Äldreomsorg, Psykiatri, Funktionshinderområdet eller Hälso- och sjukvård. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter genomförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • svenska eller svenska som andra språk grund.

Utbildningsinformation

  • utbildningen är på gymnasial nivå
  • Beroende på sökandes förkunskaper kan utbildningens längd variera. Inom vuxen- utbildningen erbjuds validering och prövning mot betyg.
  • Ansökan sker via hemsidan lärcenter.nu Utöver lektionstid har du möjlighet att få stöd i de olika kurserna genom vår studieverkstad som är bemannad måndag-fredag.
  • utbildningsstart: januari 2021
  • Sista ansökningsdag: 15 november, ansökningswebben öppnar 15 oktober

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se