Kurser

Introduktion och fordonskännedom 15 p
Mekaniska system 75 p
Elektriska system 75 p
Fordonsdokumentation 15 p
Felanalys, Maximo och Ford 15 p
Säkerhetsstyrning 20 p
Teknisk engelska 10 p
Lärande i arbete (LIA) 50 p
Examensarbete 25 p