Tekniker spårbundna fordon (YH)

Är du teknikintresserad och vill utveckla din kompetens med en utbildning som ger både bredd och specialisering samt innehåller både teori och praktik så är detta rätt utbildning för dig.

Att arbeta som tågtekniker innebär arbete med såväl datateknik, automation som mekanik och elektronik. Tågbranschen genomgår just nu en stark teknisk utveckling. Den globala miljösituationen har lett till satsningar inom spårbunden trafik, och höghastighetståg införs i hela Europa.

Efter utbildningen är chansen till jobb mycket stor då det är brist på utbildade tågtekniker.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du utveckla kunskaper inom bl.a underhållsteknik, mätteknik, elektriska system, elektronikstyrda mekaniska system, säkerhet, signalteknik, teknisk engelska, el- och elektronik i spårbundna fordon. I tågteknikers arbetsuppgifter ingår det bland annat att planera för ett effektivt underhåll, förebygga att fel uppstår och avhjälpa de vanligaste problemen. Kombinationen med praktisk förmåga och teoretiska kunskaper krävs för att kunna hantera dagens högteknologiska tåg. Tack vare bredden i sin kompentens så kan tågtekniker även jobba inom andra branscher och länder vilket ger utbildade tågtekniker stor flexibilitet och valfrihet.

LIA - Lärande i arbete

I utbildningen är det inbyggd praktik eller LIA (lärande i arbete) vilket innebär att man är ute i arbetslivet, på företag, och får testa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en relevant miljö, men också lära sig nya saker i skarpt läge. LIA-perioden kan komma att ske på annan ort än studieorten, och det kan även förekomma skiftarbete under LIA-perioden. Praktiken är sammanlagt 10 veckor av totalt 60 utbildningsveckor. Viss del av kursen är examensarbete.

Om skolan

Falköping som studieort ligger bra till geografiskt med goda pendlingsmöjligheter. Utbildningsanordnaden är Lärcenter Falköping. Skolans verksamhet är väl förankrad i en aktiv ledningsgrupp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola. (Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsidalänk till annan webbplats).

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Ellära 1, 100 poäng
 • ELLER, Ellära – flyg
 • ELLER, Fordonsteknik - introduktion
 • ELLER, Motorelektronik 1
 • ELLER, Teknik 2
 • ELLER, Spårbundna fordon – introduktion
 • ELLER, Praktisk ellära

Information för dig som saknar behörighet

Rätten till komvux - Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildninglänk till annan webbplats (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du saknar någon behörighet.

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval utifrån betyg.

Examination

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Tekniker spårbundna fordon (Säkerhetscertifierad).

Utbildningsinformation

 • Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå – eftergymnasial nivå
 • Utbildningens längd är 1,5 år och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng.
 • Utbildningen kommer att starta hösten 2021 under förutsättning att det är tillräckligt många behöriga sökanden.
 • Sök här, länk till ansökningswebbenlänk till annan webbplats
 • Ansökan öppnar: 16 februari
 • Sista ansökningsdag: 16 maj
 • Utbildningsort: Falköping

Kurser

Studiestöd

Utbildningen är avgiftsfri. Yrkeshögskoleutbildning berättigar till studiemedel.

Övrigt

För att tillåtas utföra arbetsuppgifter i spåranläggningar och för att vara anställningsbar efter avslutad utbildning, krävs att man uppfyller de krav som finns angivna i Transportstyrelsens författningssamling om hälsoundersökning och hälsotillstånd, TSFS 2019:112.länk till annan webbplats

Se vår informationsfilm om Tågtekniker