Tekniker spårbundna fordon

Är du teknikintresserad och vill utveckla din kompetens med en utbildning som ger både bredd och specialisering samt innehåller både teori och praktik så är detta rätt utbildning för dig.

Tågbranschen genomgår just nu en stark teknisk utveckling. Den globala miljösituationen har lett till satsningar inom spårbunden trafik, och höghastighetståg införs i hela Europa.

Efter utbildningen är chansen till jobb mycket stor då det är brist på utbildade tågtekniker.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du utveckla kunskaper inom bl.a underhållsteknik, mätteknik, elektriska system, elektronikstyrda mekaniska system, säkerhet, signalteknik, teknisk engelska, el- och elektronik i spårbundna fordon. I tågteknikers arbetsuppgifter ingår det bland annat att planera för ett effektivt underhåll, förebygga att fel uppstår och avhjälpa de vanligaste problemen. Kombinationen med praktisk förmåga och teoretiska kunskaper krävs för att kunna hantera dagens högteknologiska tåg. Tack vare bredden i sin kompentens så kan tågtekniker även jobba inom andra branscher och länder vilket ger utbildade tågtekniker stor flexibilitet och valfrihet.

LIA - Lärande i arbete

I utbildningen är det inbyggd praktik eller LIA (lärande i arbete) vilket innebär att man är ute i arbetslivet, på företag, och får testa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en relevant miljö, men också lära sig nya saker i skarpt läge. LIA perioden kan komma att ske på annan ort än studieorten. Praktiken är sammanlagt 10 veckor av totalt 60 utbildningsveckor. Viss del av kursen är examensarbete.

Om skolan

Falköping som studieort ligger bra till geografiskt med goda pendlingsmöjligheter. Utbildningsanordnaden är Lärcenter Falköping. Skolans verksamhet är väl förankrad i en aktiv ledningsgrupp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola. (Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolas hemsidalänk till annan webbplats).

Särskilda förkunskaper
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Ellära 1, 100 poäng

ELLER, Ellära – flyg

ELLER, Fordonsteknik - introduktion

ELLER, Motorelektronik 1

ELLER, Teknik 2

ELLER, Spårbundna fordon – introduktion

ELLER, Praktisk ellära

Information för dig som saknar behörighet

Rätten till komvux - Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildninglänk till annan webbplats (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du saknar någon behörighet.

Examination

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Tekniker spårbundna fordon (Säkerhetscertifierad)

Utbildningsinformation

  • Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå – eftergymnasial nivå
  • Utbildningens längd är 1,5 år och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng.
  • Utbildningen kommer att starta hösten 2021 under förutsättning att beslut fattas av YH Myndigheten att få bedriva utbildningen.
    Ansökan öppnar under våren 2021.
  • Utbildningsort: Falköping

Studiestöd

Utbildningen är avgiftsfri. Yrkeshögskoleutbildning berättigar till studiemedel.